• 14 decembra, 2022

O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2022

O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2022

Po dvoch rokoch sme konečne mohli súťažiť za zelenými stolmi. Za dva hracie dni sa v súbojoch za zelenými stolmi stretlo 164 hráčov a hráčok. V čase medzi sviatkami sme sa stretli na 14. ročníku turnaja O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2022. Pán starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich  dňa 28.12. otvoril turnaj detí a mládeže. Počet účastníkov ovplyvnila vysoká chorobnosť, a preto sa v prvý deň zapojilo do bojov o víťazný pohár len 21 detí a 5 dorastencov. Hralo sa v štyroch kategóriách mladší žiaci, starší žiaci, neregistrovaní žiaci a dorast. O deti sa v bufete postarali mamičky našich hráčov a hráčok. Pripravili chutné pomazánky na chlebík a priniesli koláčiky. Sponzor turnaja pán Tomáš Gajdošík pripravil pre deti chutnú pizzu v znovu otvorenej prevádzke DESTRA pizza. Pre deti boli s pomocou sponzorov pripravené balíčky s vecnými cenami a s vitamínmi (Rakytníček) od TEREZIA COMPANY s.r.o. V druhý deň 29.12. turnaj opäť otvoril starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich. Dopoludnia sa pustilo do súbojov 66 neregistrovaní hráčov a hráčok v piatych kategóriách neregistrovaní, neregistrovaní nad 50 rokov, neregistrovaní Moravský Svätý Ján a okolie, neregistrovaní nad 50 rokov Moravský Svätý Ján a okolie a ženy. V týchto súbojoch narazili na seba dvaja najstarší hráči Alojz Chrena (82 rokov) a Jozef Hrica (80 rokov). Bol to nádherný zápas a „starí páni“ ukázali mladším ako sa bojuje o každú loptičku. V popoludňajších hodinách zabojovalo o pohár 72 registrovaných hráčov a hráčov v kategóriách registrovaní 5. až 9. liga (okresné súťaže) a registrovaní 2. až 4. liga  (krajské súťaže). V bufete sa o hráčov starali mamičky našich detí. Hráči si pochutnali na výbornej držkovej polievke, ktorú pripravila Anna Kunšteková s manželom Štefanom. Bufet bol pripravený i za pomoci pána Juraja Holenku (Potraviny PHP centrum). Vďaka patrí všetkým hráčom a hráčkam, ktorí prišli po sviatkoch rozhýbať svalové bunky. Nesmieme zabudnúť na rodičov hráčov a hráčok Športového klubu JÁŇAN Moravský Svätý Ján, ktorí pomohli pripraviť telocvične na oba hracie dni, občerstvenie pre deti a bufet pre dospelých (Šrámková M., Kovárová M., Kovárová D., Strmenská M., Jurkovič Z.). Pre bezproblémový a úspešný priebeh pomáhali hlavnému rozhodcovi  a zástupcovi hlavného rozhodcu Petrovi Šrámkovi hráči ŠK JÁŇAN pri turnaji neregistrovaných (Martinkovič, Kmoško S., Štefek, Šrámková E., Šrámková V. a iní) a členovia klubu pri turnaji registrovaných (Klempa Š., Martinkovičová M. a iní). Turnaj sa nám podarilo zorganizovať i za pomoci sponzorov, ktorí vecnými cenami ocenili víťazov. Krásnymi fotkami hráčov a hráčok prispel k skvalitneniu turnaja Jozef Rusňák (FB: JR Photo). Všetkým patrí naša vďaka. Tešíme sa na 15. ročník, ktorý bude v dňoch 28.12.2023 deti a mládež a 29.12.2023 muži a ženy.

SPONZORI TURNAJA

Obec Moravský Svätý Ján (www.moravskysvatyjan.sk)

TEREZIA COMPANY s.r.o. (www.terezia.sk)

DESTRA pizza Sekule – Tomáš Gajdošík (www.destrapizza.sk)

StolnyTenis.sk (Ivan Karkuš) Galanta (www.stolnytenis.sk)

INAT s.r.o. Moravský Svätý Ján (www.inat.sk)

AB BANY s.r.o., Moravský Svätý Ján (www.supermonterky.sk)

Potraviny PHP Centrum Juraj Holenka, Moravský Svätý Ján

Chovateľské a rybárske potreby Moravský Svätý Ján

(Mivex s.r.o., Michal Samek)

Medicinálna pedikúra – Eva Vrbjarová, Moravský Svätý Ján

Kvetinárstvo U Evy, Gajary

Tchimo, s.r.o. Stavebniny, Záhorská Bystrica (www.tchimo.sk)

Fasádne štúdio – J.S. Moravský Svätý Ján (www.fasadnestudiojs.sk)

Obchod s rozličným tovarom Vladimír Folba, Moravský Svätý Ján

Anna Kunšteková s rodinou (navarila nám výbornú tradičnú držkovú polievku)

rodičia našich hráčov a hráčok a členovia ŠK JÁŇAN

FOTO Z TURNAJA ZABEZPEČIL

Jozef Rusňák – FB: JR Photo

VÝSLEDKY:

28.12.2022 žiaci a dorast, v štyroch kategóriách hralo 26 hráčov a hráčok.

MLADŠÍ ŽIACI

STARŠÍ ŽIACI

DORAST

NEREGISTROVANÍ

CELKOVÉ VÝSLEDKY 28.12.2022

29.12.2022 muži a ženy

NEREGISTROVANÍ

NEREGISTROVANÍ Moravský Svätý Ján a okolie

NEREGISTROVANÍ nad 50 rokov

NEREGISTROVANÍ nad 50 rokov Moravský Svätý Ján a okolie

ŽENY

CELKOVÉ VÝSLEDKY 29.12.2022 – neregistrovaní

REGISTROVANÍ 5. – 9. liga

REGISTROVANÍ 2. – 4. liga

CELKOVÉ VÝSLEDKY 29.12.2022 – registrovaní


 

Starosta obce Moravský Svätý Ján v spolupráci s ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján Vás srdečne pozývajú na 14. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján. Deti a mládež ročníky narodenia 2004 a mladší budú hrať 28.12.2022 so začiatkom o 8:30, bez štartovného. Neregistrovaní muži a ženy budú hrať 29.12.2022 so začiatkom o 8:30, štartovné 5,-€. Registrovaní muži a ženy budú hrať 29.12.2022 so začiatkom o 13:30 (registrácia od 12:30 do 13:00), štartovné 5,-€.

Krásne Vianoce Vám želá Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján.

Prihlasovanie do 27.12.2022:

Počet prihlásených podľa kategórii žiaci 17/ dorast 5/ neregistrovaní 4

Počet prihlásených podľa kategórii M ner. 24/ M ner. 50r 18/ Ž 6/ 2.-4. liga 18/ 5. a nižšia liga 38


Hrá sa v telocvičniach Základnej školy Sekule vstup od školského ihriska.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply