Kontakt

Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján

908 71 Moravský Svätý Ján 803

Právna forma: občianske združenie
IČO: 42154596
IBAN: SK96 5600 0000 0032 6672 1001
Email: info@skjanan.sk
Web: www.skjanan.sk

Kontaktná osoba:

Ondrej Kmoško 0905 710 400
Peter Šrámek 0908 755 231